"Mości Panowie, mamy gości na Zamku ..."

tekst dotyczący niszczenia Wzgórza Zamkowego w Sieradzu przez działania w ramach tzw. rewitalizacji

Odpowiedzi