Piękno, miasto, Owidz, Starogard Gd., Brazylia, Australia

PIĘKNO -- [CYTATY: ] -- Największą radość sprawia odkrywanie niezwykłości w rzeczach najbardziej zwyczajnych - Ryszard Kapuściński, Lapidarium III [s. 254 - ORAZ -s. 256 - Maria Kiełb-Stańczuk, Czy zabytki są nam w Starogardzie potrzebne?] Gusta, co jasne, są różne. Zresztą, jak powiada David Hume ,Piękno nie jest właściwością przedmiotów samych przez się; istnieje jedynie w umyśle, który je ogląda a każdy umysł dostrzega inne piękno. Niektórzy nawet widzą brzydotę tam, gdzie inni widzą piękno. Każdy powinien też przyjmować swe własne odczucie, nie usiłując normować także cudzych ( cytat za Umberto Eco Historia piękna ).
Czy jesteśmy jednak jacyś inni niż mieszkańcy pozostałych krajów Europy? Czy tylko we Francji, we Włoszech mieszkaniec miasta potrafi i chce zachować tradycje, swoją odrębność regionalną? Przykłady szacunku
dla tych wartości zobaczyć możemy też w Wielkiej Brytanii czy Austrii, gdzie poza wielkimi miastami, niemal cała współczesna architektura nosi cechy tamtejszych odrębności, a stare obiekty trwają nadal. Brak tego u nas, starego nie szanujemy dostatecznie, a nowe, niestety, jest wszędzie niemal tak samo nieciekawe.

[CYTAT - od s. 262: Marta Brzozowska, Mieszczanin dziś...- s. 267] - Italia ze swoimi miastami, takimi jak Florencja i Siena, ciągle zachwyca. Tam czujemy, co znaczy tożsamość i jak to się chroni, pielęgnuje, jak się z tym żyje. Bodaj Goethe napisał w Podróży włoskiej: Kto dobrze poznał Włochy, a zwłaszcza Rzym, ten już nigdy nie będzie całkiem nieszczęśliwy...

RYDWAN, nr 1(3) 2008, s. 7 - spis treści, m. in. o emigracji polskiej w Brazylii, Australii, kanadyjskim Wilnie, skansenie w Grodzisku Owidz; na s. 191: Piotr Szubarczyk, Tereska, Kazik i inni. Sprawa starogardzkich „Filomatów” 1951-1952 -- o mieście - i DZIAŁCE ŚREDNIOWIECZNEJ - s. 24 - Marian Kochanowski, Wybrane problemy rozpoznania Starogardu z okresu wczesnomiejskiego (wiek XIV); krajobrazie kulturowym; s. 252 (254) - pisze: Maria Kiełb-Stańczuk, Czy zabytki są nam w Starogardzie potrzebne?; od s. 262: Marta Brzozowska, Mieszczanin dziś...- s. 267

ZA: http://www.muzeum-kociewie.gda.pl/aktualnosci/archiwum/rydwan/_rydwan_3.pdf

Tagi: