Dzwon (z XVII wieku) z Cedrów Wielkich powrócił -Sukces "Pogotowia Konserwatorskiego"

Dzwon kościelny (z XVII wieku) z Cedrów Wielkich powrócił - Sukces finału akcji "Pogotowia Konserwatorskiego"

[z korespondencji - p. Marka Opitza - 12.05.2010 r.]
Zabytkowy siedemnastowieczny dzwon zabrany w czasie wojny na potrzeby armii niemieckiej z cedrowskiego kościoła, cudem uratowany od przetopienia na armaty, powrócił w swoje ojczyste strony. Sukcesem zakończyła się kolejna wizyta Janusza Golińskiego – Wójta Gminy Cedry Wielkie i ks. Leszka Laskowskiego – proboszcza cedrowskiej Parafii pw. św. Aniołów Stróżów w niemieckim mieście Lubeka. Rozmowy nt. zwrotu dzwonu do Cedrów Wielkich były prowadzone już od dłuższego czasu za pośrednictwem Stowarzyszenia Klub Nowodworski z Nowego Dworu Gdańskiego. Pomoc w sprowadzeniu zabytku zaoferował mieszkający w Lubece, przedwojenny Żuławiak z Nowej Cerkwi, Heinz Albert Pohl. Dzwon po wojnie został odzyskany z cmentarzyska dzwonów – wielkiego złomowiska w hamburskim porcie. Dotąd spoczywał na stopniach jednego z lubeckich kościołów pełniąc rolę wątpliwej ozdoby. Jest w dobrym stanie. Brakuje mu, niestety, korony.
Dzwon został wypożyczony parafii w Cedrach Wielkich przez władze Kościoła ewangelickiego z Lubeki za zgodą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Przy podpisaniu odpowiedniego porozumienia obecni byli: Lienhard Böhning – wiceprezydent Lubeki, główny negocjator umowy po stronie niemieckiej, ks. Leszek Laskowski – proboszcz Parafii pw. św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie – organizator sprowadzenia dzwonu do Polski, Heinz Albert Pohl – koordynator działań po stronie niemieckiej, Harry Lau –członek Zarządu Klubu Nowodworskiego – koordynator działań po stronie polskiej, dr Jerzy Domino – pełniący nadzór konserwatorski nad sprowadzeniem zabytku, Marek Opitz – odpowiedzialny za techniczną stronę transportu dzwonu w ramach "Pogotowia Konserwatorskiego" – projektu realizowanego z udziałem Klubu Nowodworskiego i Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.
Dzwon, zgodnie z dawnymi zwyczajami, był witany na terenie gminy Cedry Wielkie biciem kościelnych dzwonów wsi, przez które był przewożony. Honorową asystę konwoju z zabytkiem zapewnili strażacy ochotniczych straży pożarnych z Wocław i Cedrów Wielkich. Po umieszczeniu dzwonu w kruchcie cedrowskiego kościoła w obecności zgromadzonych mieszkańców gminy słowa powitania wygłosił wójt Janusz Goliński oraz ks. Leszek Laskowski. Już niebawem odbędzie się uroczyste poświęcenie dzwonu. Ceremonię zakończyła wspólna modlitwa.
Ponad siedmiusetkilowy dzwon został przetransportowany z powrotem na Żuławy dzięki uczestnictwu Gminy Cedry Wielkie w projekcie Pogotowia Konserwatorskiego „Zabytkom na ratunek”, którego realizacja rozpoczęła się w czerwcu 2009. [tekst nadesłał M. Opitz]

Por.: http://www.cedry-wielkie.pl/index.php?option=com_content&task=v... - Dzwon bije zabytkom na ratunek - oraz: http://www.cedry-wielkie.pl/index.php?option=com_content&task=v... - Dzwon z Cedrów Wielkich powraca

Pierwsza edycja: 

środa, 12. Maj 2010