GRUNWALD -TANNENBERG -ŻALGIRIS 1410-2010 -20-24.09.2010 -międzynar.konferencja Roku Grunwaldzkiego

GRUNWALD -TANNENBERG -ŻALGIRIS 1410-2010 -20-24.09.2010 -międzynarodowa konferencja Roku Grunwaldzkiego

Konferencja rozpocznie się w Malborku (KARWAN) od wykładów poświęconych tematyce średniowiecznej.
Organizatorami konferencji są: Muzeum Zamkowe w Malborku, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zamek Królewski na Wawelu oraz Rada Miasta Krakowa.
Będzie to jedno z ważniejszych wydarzeń na mapie międzynarodowych obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Zaproszenie na nią przyjęli najwybitniejsi badacze zajmujący się problematyką wielkiej wojny, bitwy Grunwaldzkiej i jej tradycji oraz wykorzystaniem w polityce i propagandzie. Głos zabiorą naukowcy polscy skupieni wokół wielkich ośrodków akademickich –Krakowa, Gdańska, Torunia ,Szczecina, Kielc,Siedlec. Efekty swoich badań przedstawią także badacze z Niemiec (z Kolonii, Poczdamu, Lipska, Kilonii), Szwecji (Göteborga) Białorusi (Mińska), Litwy (Wilna, Siauliai), Francji (Lyonu), Stanów Zjednoczonych (Monmouth).
Znawcom i miłośnikom nauk humanistycznych, a w szczególności mediewistom nie trzeba przybliżać sylwetek prelegentów. Warto wymienić nazwiska takie jak: prof. dr Udo Arnold, prof. dr Sven Ekhdal, prof. dr hab. Edmund Kizik, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki, prof. dr Sylvain Gouguenheim, prof. dr Klaus Militzer, prof. dr hab. Grażyna Stachówna, dr hab. Roman Czaja, dr hab. Adam Szweda, dr hab. Sławomir Jóźwiak, dr hab. Sobiesław Szybkowski, dr hab. Lidia Korczak, dr hab. Krzysztof Bracha, dr hab. Maria Starnawska, prof. dr Werner Paravicini i wielu innych.
Uczestnicy konferencji zastanowią się wspólnie nad dziedzictwem świata, który wtedy odchodził, nad tymi wszystkim ideami, które ożywiały ówczesnych ludzi, nad dzisiejszym wymiarem tamtych wydarzeń.
W Malborku przeprowadzona zostanie część średniowieczna. Można będzie wysłuchać referatów o społecznych oraz gospodarczych skutkach bitwy i wielkiej wojny. Podjęta zostanie również tematyka samych zamków krzyżackich jako podstawy ugruntowania się władzy krzyżackiej. Uwaga zostanie poświęcona także dyplomacji poprzedzającej bitwę grunwaldzką.
Tematyka tradycji grunwaldzkiej, miejsca Grunwaldu w muzyce, literaturze i sztukach plastycznych podjęta zostanie w Krakowie. Mowa będzie i o dziejach pomnika grunwaldzkiego w Krakowie, o przedstawieniach bitwy w relacjach kronikarzy i hagiografów, o sylwetce króla Jagiełły i księcia Witolda w literaturze starobiałoruskiej, o poemacie Bellum Prutenum,o literackich wyobrażeniach bitwy pod Grunwaldem u Sienkiewicza, Przyborowskiego, Kraszewskiego, o filmie Aleksandra Forda, będącym ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza, jak i o pieśni „Bogurodzica” i jej miejscu w świadomości Polaków. Mury zamku w Malborku, zamku na Wawelu oraz Sali Rady Miasta Krakowa będą gościnnymi gospodarzami, świadkami spotkania i dyskusji naukowców, dla których bitwa sprzed sześciuset lat zajmuje ważne miejsce w dorobku zawodowym i niejednokrotnie jest pasją życia.
Konferencja ma na celu nie tylko podsumowanie dotychczasowych badań nad bitwą grunwaldzką i jej tradycją, lecz także ma wyznaczyć nowe kierunki badań.
/Red.na podstawie materiałów Muzeum Zamkowego w Malborku: -za: http://www.facebook.com/malbork?v=wall&story_fbid=118605431527369 ; http://www.82-200.pl/index.php?option=com_content&task=view&... ; http://www.zamek.malbork.pl/index.php?p=wydarzenia&aid=13 .Więcej informacji na: www.zamek.malbork.pl -Zapraszamy na specjalny serwis poświęcony obchodom Roku Grunwaldzkiego na zamku w Malborku: http://rokgrunwaldzki.zamek.malbork.pl/?p=main ;
PROGRAM KONFERENCJI: http://www.zamek.malbork.pl/uploaded/fck_files/file/konferencje2010...

Znaczniki: Bogurodzica, Edmund Kizik, Gdańsk, Grunwald, Kraków, Malbork, Polska, Rok Grunwaldzki, Szczecin, Toruń

Tagi: 

Pierwsza edycja: 

poniedziałek, 20. Wrzesień 2010