Jubileusz Alicji Bandrowskiej-Moszyńskiej, Opole, 15.06.2016-Koncert