W Toruniu o Dziedzictwie UNESCO i pomnikach historii -16-17.05.2012

Dbamy o zabytki

Dziedzictwo i zrównoważony rozwój: rola społeczności lokalnych to temat przewodni III Spotkania opiekunów miejsc światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce i II Spotkania opiekunów pomników historii. Odbędą się one w 16 i 17 maja 2012 roku. Początek w środę o godz. 10.00 w Dworze Artusa w Toruniu.

Spotkanie odbędzie się w Toruniu i w Chełmnie. W Toruniu gości przywita Michał Zaleski, prezydent miasta, którego dumą i wizytówką są właśnie zabytki.

Zarządzanie zabytkami w duchu zrównoważonego rozwoju wiąże się z różnymi wyzwaniami. Podczas spotkania organizatorzy chcą przedstawić złożoność tego zagadnienia. Potrzeba dostępności zabytków w dobie ekonomii wolnego rynku może prowadzić do selektywności ich prezentacji. Selektywność ta często jest uzależniona od konkurencyjności obiektów jako atrakcji turystycznych lub od ich rangi, określonej przez ekspertów. Jednak wartość i potencjał dziedzictwa kulturowego nie powinny być ekskluzywne. Dziedzictwo to potencjał, którego mądrze wykorzystane zasoby przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i podwyższają jakość życia w stale rozwijającym się społeczeństwie.

Celem spotkania jest ukazanie, w jaki sposób zabytki inspirują mieszkańców, tworzą współczesną świadomość społeczną i prawidłowo wykorzystane stanowią katalizator rozwoju ekonomicznego. W jego trakcie będą omawiane problemy dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami w aspekcie edukacyjnym, ekonomicznym i społecznym, na przykładach reprezentujących rożne typy zabytków: układy urbanistyczne, obiekty sakralne, miejsca związane z wydarzeniem historycznym, obiekty techniki.

Najważniejsze zagadnienia poruszane na spotkaniu będą dotyczyć socjoekonomicznego znaczenia dziedzictwa. Będzie m.in. mowa o kwestiach:

Sposoby zrównoważonego korzystania z zasobów dziedzictwa
Jak potencjał środowiska historycznego aktywizuje lokalne społeczności
Dlaczego warto inwestować w dziedzictwo
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, rola samorządów lokalnych w budowaniu świadomości wartości obiektu zabytkowego
Potrzeby obiektów w sferze konserwacji zabytków oraz infrastruktury kultury
Wykorzystywanie zabytku jako produktu turystycznego oraz problemy związane z jego utrzymaniem w duchu zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem różnych grup interesariuszy
Korzyści wynikające z objęcia ochroną w postaci pomnika historii

Organizatorami spotkania są Narodowy Instytut Dziedzictwa, Prezydent Miasta Torunia i Burmistrz Miasta Chełmna.

[15.05.2012]
--- za: http://www.torun.pl/index.php?status=0&news_id=12263

Tagi: 

Załączone obrazy:
Światowe Dziedzictwo UNESCO w Toruniu