Zakony rycerskie w Muzeum Zamkowym w Pszczynie

do 20 września 2011 r. -- "Zakony rycerskie: historia i współczesność" - Wernisaż wystawy - we wtorek, 23 sierpnia 2011 r., w Muzeum Zamkowym w Pszczynie odbył się wernisaż wystawy czasowej „Zakony rycerskie: historia i współczesność”. Goście mogli wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu kuratora wystawy dr. Mariana Małeckiego nt. zakonów rycerskich a następnie recitalu fortepianowego Grzegorza Niemczuka, który wykonał utwory J. S. Bacha, J. Brahmsa, F. Liszta oraz F. Chopina.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele dyplomacji oraz władz terenowych: Senator RP Sławomir Kowalski, Konsul Generalny Francji w Krakowie – Alexis Chahtahtinsky, .....
Wśród muzealników obecni byli: Iwona Purzycka – Dyrektor Muzeum w Bielsku-Białej, gdzie wystawa była już prezentowana, oraz Leszek Jodliński – Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Licznie przybyli też zaproszeni przyjaciele Muzeum, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Zamku w Pszczynie, także wiceprezes ds. finansowych Towarzystwa Henryk Kondzielnik, przedstawiciele sponsorów i mediów.

Wystawę można oglądać w Muzeum Zamkowym w Pszczynie od 24 sierpnia do 20 września 2011 r.

Galeria zdjęć z wernisażu
***

Historia wypraw krzyżowych, które wpłynęły na zmianę mentalności świata Zachodu, sięga 1096 r. Jeden z elementów owej głęboko zakorzenionej w religijności mentalności stanowiły powstające w Europie Zachodniej zakony, wywodzące się z tradycji monastycznej i łączące elementy kształtującej się rycerskości. Za pierwszy zakon rycerski uważa się Ubogich Rycerzy Chrystusa Świątyni Jerozolimskiej zw. potocznie templariuszami. Powstał on w Jerozolimie w 1119 r. W tym samym czasie pojawiały się również inne zakony, m.in. zakon Rycerzy św. Jana (joannici) oraz zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (krzyżowcy). Odwoływały się one do tradycji chrześcijańskiej (niekoniecznie katolickiej), a także działalności militarnej, szpitalnej czy charytatywnej.

Wystawa stanowi owoc prac, poszukiwań badawczych i zainteresowań osób z różnych kręgów działalności zawodowej połączonych ideą zakonów rycerskich i tradycją etosu rycerskiego. Większość zbiorów przekazało na wystawę Stowarzyszenie „Szlak Templariuszy” działające na niwie popularyzatorskiej i naukowej. W jego skład wchodzą historycy, archeolodzy, historycy sztuki, historycy prawa, ale przede wszystkim pasjonaci.

Na wystawie znajdą się artefakty związane z działalnością krzyżowców w Ziemi Świętej, Prusach i w Polsce, m.in. w Miechowie, Rurce i w Chwarszczanach. Zobaczyć będzie można stroje zakonne, miejsca walki – w tym urny z ziemią zabraną z miejsc największych klęsk i zwycięstw rycerstwa zakonnego – a także multimedialne przedstawienia zamków krzyżowców w Ziemi Świętej. Ponadto zaprezentowane zostaną zabytki malarstwa, rysunku, rzeźby, sztuka użytkowa oraz system monetarny. Kuratorem wystawy jest dr Marian Małecki z Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zorganizowanie wystawy było możliwe dzięki działalności placówek naukowych (Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Stowarzyszenia „Szlak Templariuszy”) oraz kulturalno-naukowych jak Muzeum w Bielsku- Białej.

Źródło:

Dr Marian Małecki, Zakony rycerskie: historia i współczesność. Przewodnik po wystawie, Muzeum w Bielsku-Białej, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Bielsko-Biała-Pszczyna-Kraków 2011

Bilety wstępu w cenie 2 zł

***
Autor wystawy:
Doktor Marian Małecki jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.
Zajmuje się na co dzień prawem gospodarczym oraz historią prawa, ustroju, archeologią prawa.
Jest autorem 9 książek oraz 50 artykułów naukowych z tego zakresu oraz współautorem 9-tomowej Wielkiej Encyklopedii Powszechnej.
Jest członkiem kilku międzynarodowych organizacji naukowych oraz delegatem zakonu templariuszy na Polskę z ramienia Wielkiego Mistrza ze Sieny.

---za: http://www.zamek-pszczyna.pl/index.php?q=node/1765

Tagi: