Barbara Tondos na Boże Narodzenie 2010, Pokłon Pasterzy, Budynin (XVII-XVIII)

Pokłon pasterzy, Budynin, 1892 r.

Pokłon pasterzy (Budynin)

Opis i źródło, licencja: 

Dodane przez Anna Magdalena Walczak dnia Grudzień 27, 2010 o 1:09 -- [BUDYNIN - wieś ukraińska w powiecie hrubieszowskim, CERKIEW pod wezwaniem Świętej Pokrowy została zbudowana w 1887 r. Na tym samym miejscu stały wcześniej inne cerkwie, spośród których pierwsza wzmiankowana była w dokumentach w 1531 r.; --- kradzieżą kilku ikon, co w zgodnej opinii mieszkańców uczynił ksiądz rzymskokatolicki pod pozorem wywiezienia ich do restauracji. Zniknęły w ten sposób także carskie wrota. Mniej wartościowe części wyposażenia świątyni zostały umieszczone w dzwonnicy, m.in. ikony z ikonostasu, szaty. --- dzwonnica; cmentarz, za: APOKRYF RUSKI, Otwarte Ukraińskie Zasoby Naukowe: za: http://www.apokryfruski.org/kultura/nadsanie/budynin/ - dostęp: 27.12.2012 r. -- BUDYNIN – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Ulhówek. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zamojskiego. Zabytki[1] - Cerkiew greckokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki pw. Opieki NMP, należący do parafii w Machnówku. Wzniesiona w 1887 r., z zachowaniem tradycji dawnego budownictwa cerkiewnego, na miejscu drewnianej cerkwi istniejącej już w 1774 r. Budowla jest orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej --- Wewnątrz znajduje się polichromia o tradycjach barokowych, wykonana w 1892 r., z iluzjonistycznymi motywami architektonicznymi oraz przedstawieniami figuralnymi. Zachowały się dwa ołtarze boczne rokokowo-ludowe z XIX w., z ikonami malowanymi na desce: Chrystusa Pantokratora i Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zapewne z II połowy XVIII w., gruntownie przemalowanymi. Ponadto w skład wyposażenia cerkwi wchodzą ławki i stalle z przełomu XVIII i XIX w., przeniesione z kościoła dominikanek w Bełzie, a także pacyfikał o tradycjach barokowych, zapewne z XIX w. Ikona Deesis malowana na desce z I połowy XVIII w., mocno zniszczona, umieszczona jest na zewnętrznej ścianie zakrystii. --- Przydrożna figura kamienna (z figurą św. Floriana) z I połowy XIX w. na cmentarzu przycerkiewnym --- Przypisy ↑ [http://grekokatolicyzm.dl.interia.pl/www/dziewietnastowieczne_cerkwie_grekat.html -- Katarzyna Warmińska, Dziewiętnastowieczne byłe świątynie greckokatolickie z Chłopiatyna, Lisek, Dłużniowa i Budynina jako przykłady trójkopułowych cerkwi drewnianych z południowo–wschodniej części województwa lubelskiego oraz ich problematyka konserwatorska] (pol.). http://grekokatolicyzm.dl.interia.pl/. [dostęp 2011-09-05]. --- za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Budynin - dostęp: 27.12.2012 r. --- Katarzyna Warmińska, Toruń 2007, „Dziewiętnastowieczne byłe świątynie greckokatolickie z Chłopiatyna, Lisek, Dłużniowa i Budynina jako przykłady trójkopułowych cerkwi drewnianych z południowo – wschodniej części województwa lubelskiego oraz ich problematyka konserwatorska.” - za: http://grekokatolicyzm.dl.interia.pl/www/dziewietnastowieczne_cerkwie_grekat.html - dostęp: 27.12.2012 r.]

W albumach: 

Tagi: