ZAMEK BIERZGŁOWSKI - płaskorzeźba ceramiczna z ok. 1300 r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Bierzg%C5%82owski -- Zamek Bierzgłowski – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Łubianka, ok. 14 km na północny zachód od Torunia.....
Znajduje się tutaj jedna z najstarszych obronnych budowli krzyżackich – gotycki zamek, wzniesiony w latach 1270-1305 w miejscu wcześniejszego grodu z 1260 r., zniszczonego przez Litwinów w 1263. Początkowo siedziba komturów bierzgłowskich; wielokrotnie niszczony i odbudowywany; w latach 1475-1840 własność rady miejskiej Torunia, odbudowywany w stylu neogotyckim w roku 1860, na pocz. XX w. i w okresie międzywojennym.......
W murze północnym zamku wysokiego znajduje się pochodzący z ok. 1300 roku portal z ceramicznym trójpolowym tympanonem o niepewnej ikonografii (postać jeźdźca na koniu, której towarzyszą 2 rycerze). Ta najstarsza zachowana rzeźba na terenie Prus zaliczana jest przez niektórych historyków do najcenniejszych dzieł ceramicznej plastyki średniowiecznej Europy.

Opis i źródło, licencja: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Zamek_Bierzg%C5%82owski_-_relief.JPG -- pełna rozdzielczość - http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Zamek_Bierzg%C5%82owski_-_relief.JPG&filetimestamp=20111230204147 ---- Opis Polski: Relief z ok. 1300r. Jest on wybitnym dziełem plastyki ceramicznej w Europie. Dzieło to jest najstarszą zachowaną płaskorzeźbą w tej części Polski (woj. kuj-pom). Jej treść - nie rozszyfrowana pewnie - jest interpretowana jako scena wjazdu Chrystusa do Jerozolimy lub postać wielkiego mistrza krzyżackiego w towarzystwie rycerzy. ---- English: Relief from around 1300 CE. - an outstanding work of ceramic brick relief art in Europe. This work is the oldest preserved bas-relief in this part of Poland - at the Castle in Zamek Bierzgłowski. • Its content - not deciphered probably - is interpreted as the scene of Christ's entry into Jerusalem, or the form of the Grand Master of the Teutonic knights in the company. Data 1 maja 2011 -- Źródło Praca własna Autor 1bumer - http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Zamek_Bierzg%C5%82owski_-_relief.JPG&filetimestamp=20111230204147 - TO LICENCJA

W albumach: 

Tagi: