Czesław Niemen - Bema pamięci

CZESŁAW NIEMEN - Bema Pamięci Żałobny Rapsod

A FUNERAL RHAPSODY IN MEMORY OF GENERAL BEM -słowa: Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) --- Pieśń Czesława Niemena rozpoczyna się słowami Hannibala, który przysiągł ojcu, że na zawsze pozostanie wrogiem Rzymu: "iusiurandum patri datum usque ad hanc diem ita servavi"( łac.) tzn. "przysięgę złożoną ojcu aż po dziś dzień tak zachowałem"

---za: http://www.youtube.com/watch?v=OAeOMVJ4ijc

--- Dodane przez Anna Magdalena Walczak dnia Październik 30, 2010

Tagi: