Podróż do Edo - Podróże w dawnej Japonii

Podróże w dawnej Japonii – przygody na drogach Tōkaidō i Kisōkaidō – Małgorzata Martini -- 1:10:09
--- Opublikowany 30 mar 2017

WWW: http://wszechnica.org.pl/
Facebook: http://bit.ly/wszfaceb
Twitter: http://bit.ly/wsztwit

Wykład towarzyszący wystawie „Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza”. Muzeum Narodowe w Warszawie, 9 marca 2017

Japończycy w okresie Edo bardzo dużo podróżowali po kraju. Ułatwiała to zbudowana przez władze sieć dróg. Jak wówczas się przemieszczano i co można było spotkać po drodze można zobaczyć na drzeworytach autorstwa Hiroshigego, Hokusaia czy Keisena. Opowiedziała o nich Małgorzata Martini podczas wykładu w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Prelegentka na początku wystąpienia przybliżyła słuchaczom specyfikę systemu ówczesnych japońskich dróg. Szczególnie skupiła się na dwóch najważniejszych: łączących dawną stolicę Kyoto z Edo Tōkaidō oraz Kisōkaidō. Pierwsza biegła wzdłuż południowego wybrzeża kraju, druga zaś przez górzyste centrum. Mówiła również o celach wypraw. Japończycy podróżowali do świętych miejsc buddyzmu i szintoizmu, w celach handlowych, ale też dla przyjemności.

W dalszej części swojego wykładu Małgorzata Martini zaprezentowała drzeworyty ukiyo-e podejmujące tematykę podróży. Pokazują one zarówno sposoby przemieszczania się, jak i życie codzienne ówczesnej Japonii. Można na nich m.in. zobaczyć, jak radzono sobie z forsowaniem rzek, gdy brakowało mostów, co można było zobaczyć po drodze, jak odpoczywano, czy też co było celami wypraw. Te ostatnie ukazują meysho-e, czyli "obrazy słynnych miejsc".

Tagi: