Wszystkie linki

GENIALNE do poczytania i wykorzystania - również o Mennonitach, a także o krajobrazach przemysłowych : http://www.mlyn.zamek.malbork.pl/czy-wiesz.html LITERATURA TU: http://www.mlyn.zamek.malbork.pl/literatura1.html http://www.mlyn.zamek.malbork.pl/malborskie.html http://www.mlyn.zamek.malbork.pl/galeria.html http://www.mlyn.zamek.malbork.pl/linki.html Galeria Marty Putkowskiej - piękne zdjęcia polskich młynów Wiatraki w Polsce - najlepsza strona o młynach wietrznych autorstwa Wiesława Kawała Wiatraki w woj. łódzkim - strona Filipa Tomaszewskiego, współtwórcy Zagrody Młynarskiej w Uniejowie Muzeum w Rydzynie - Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa stworzone przez Jarosława Jankowskiego Wielkopolskie Wiatraki - młyny z okolicy Środy Wielkopolskiej Wiatraki Podlasia - strona Kółka Techniczno-Ekologicznego ZSZ nr 2 w Białymstoku Wiatraki na Żuławach - strona poświęcona Żuławom strona oficjalna Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung młyny na Google Earth strona Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu strona poświęcona kieratom strona Muzeum Wsi w Volksdorf pod Hamburgiem produkcja kasz w Skansenie w Radomiu „internetowe echa”, czyli na co turyści zwracali uwagę we Młynie „Nie pluć na podłogę!”........... pułapka na myszy, wnętrze, stępa, mlewnik, kierat ZNACZNIKI: młynek do kawy, nawadnianie, kasza, kaszownik, Żarna, kierat, kamienie młyńskie, garbarnia, folusz, pumpernikel, Toruń
"Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem" link: www.skradzionezabytki.pl ------ ZA: http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/portal.php?aid=12973424434d53dfeb1ea0f Bezpieczne Zbiory –Bezpieczne Kolekcje -Formularz
Wojciech Młynarski - Róbmy Swoje '95• Albumy, na których znalazł się utwór: Młynarski w Paryżu / Róbmy Swoje '95 ----- Róbmy swoje, Bo dopóki nam się chce, Drobiazgów parę się uchowa: Kultura, sztuka, wolność słowa, dlatego Róbmy swoje, Może to coś da? Kto wie?... (…) Niejedną jeszcze paranoję Przetrzymać przyjdzie robiąc swoje, kochani, Róbmy swoje, Żeby było na co wyjść! ----- ----- Wojciech Młynarski Róbmy swoje - tekst piosenki Raz Noe wypił wina dzban I rzekł do synów - Oto Przecieki z samej góry mam, Chłopaki, idzie potop! Widoki nasze marne są I dola przesądzona, Rozdzieram oto szatę swą, Chłopaki, jest już po nas! A jeden z synów, zresztą Cham, Rzekł - Taką tacie radę dam: Róbmy swoje, Pewne jest to jedno, że Róbmy swoje, Póki jeszcze ciut się chce, Skromniutko ot, na swoją miarkę Majstrujmy coś, chociażby arkę - tatusiu, Róbmy swoje, Może to coś da? Kto wie?... Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, A król mu rzekł - Kolumbie, Idź do lekarza jeszcze dziś, Nim legniesz w katakumbie, Nieciekaw jestem, co kto truć Na twoim chce pogrzebie, Palenie rzuć, pływanie rzuć I zacznij dbać o siebie! Skłonił się Kolumb niczym paź, Po cichu tak pomyślał zaś: Róbmy swoje, Pewne jest to jedno, że Róbmy swoje, Póki jeszcze ciut się chce, I zamiast minę mieć ponurą Skromniutko ot, z Ameryk którą - odkryjmy, Róbmy swoje, Może to coś da? Kto wie?... Napotkał Nobel kumpla raz, A ten mu rzekł - Alfredzie, Powiedzieć to najwyższy czas, Że marnie ci się wiedzie. Choć do retorty wciąż cię gna, Choć starasz się od świtu, Ty prochu nie wymyślisz, a Tym bardziej dynamitu! Spłonił się Nobel niczym rak, Po cichu zaś pomyślał tak: Róbmy swoje, Pewne jest to jedno, że Róbmy swoje, Póki jeszcze ciut się chce, W myśleniu sens, w działaniu racja, Próbujmy więc, a nuż fundacja - wystrzeli, Róbmy swoje, Może to coś da? Kto wie?... Ukształtowała nam się raz Opinia mówiąc - Kurczę, Rozsądku krztyny nie ma w was, Inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, Aż sypią się zeń drzazgi, O skórze myśleć czas, a wam - Wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, Odpowiadając przeto jej: Róbmy swoje, Pewne jest to jedno, że Róbmy swoje, Bo dopóki nam się chce, Drobiazgów parę się uchowa: Kultura, sztuka, wolność słowa, dlatego Róbmy swoje, Może to coś da? Kto wie?... Róbmy swoje, A Ty, Widzu, brawo bij, Róbmy swoje, A ty nasze zdrowie pij, Niejedną jeszcze paranoję Przetrzymać przyjdzie robiąc swoje, kochani, Róbmy swoje, Żeby było na co wyjść! ------- ------- ZA: http://teksty.org/wojciech-mlynarski,robmy-swoje,tekst-piosenki Róbmy Swoje - Wojciech Młynarski
http://ibedeker.pl/obiekty/ratusz-starego-miasta-w-gdansku/#axzz2Lx0YTcNd -- Ratusz Starego Miasta w Gdańsku cz. I Opublikowano przez Marta Krzyżowska • 02/02/2013 ---- TU MOJE ZDJĘCIA --- http://ibedeker.pl/obiekty/ratusz-starego-miasta-w-gdansku-cz-ii/#comment-10512 - Ratusz Starego Miasta w Gdańsku cz. II Opublikowano przez Marta Krzyżowska • 23/02/2013 Ratusz Starego Miasta w Gdańsku cz. II
Katarzyna Warmińska, Dziewiętnastowieczne byłe świątynie greckokatolickie z Chłopiatyna, Lisek, Dłużniowa i Budynina jako przykłady trójkopułowych cerkwi drewnianych z południowo – wschodniej części województwa lubelskiego oraz ich problematyka konserwatorska, Toruń 2007, za: http://grekokatolicyzm.dl.interia.pl/www/dziewietnastowieczne_cerkwie_grekat.html - dostęp: 27.12.2012 r. LITERATURA [ - wybór AMW]: R. Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji, Dawne województwo bełskie, ziemia chełmska województwa ruskiego, tom VI A, Warszawa 1989, s. 67-69. P. Antoniak, J. Chodor, W. Słobodian, Zapomniane pogranicze-Dekanat Uhniowski, Lublin 2005. R. Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczpospolitej, Warszawa 1995. R. Brykowski, Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986. R. Brykowski, Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko – ukraińskiego na Lubelszczyźnie, Materiały z międzynarodowej konferencji „Sztuka sakralna pogranicza”, Lublin 2005, s. 175-195. J. Czajkowski, Historyczne podstawy kształtowania się grup etnograficznych, [w:] J. Czajkowski, Wiejskie budownictwo mieszkalne w Beskidzie Niskim i na pzryległym Pogórzu, "Rocznik Muzeów Województwa Rzeszowskiego", t. II, Rzeszów 1969, s. 29-50. ks. J. Czerski, Mistagogiczny charakter Liturgii św. Jana Chryzostoma, [w:] „ Kościoły siostrzane w dialogu”, red. Z. Glaeser, seria „Ekumenizm i Integracja”, nr 8, Opole 2002, s. 98-209. W. Deluga, Malarstwo i grafika cerkiewna w dawnej Rzeczypospolitej, Gdańsk 2000, s. 86-88. W. Frodl, Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków i ich oddziaływanie na praktykę konserwatorską, Warszawa 1966. A. Gil, Chełmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005. J. Górak, Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim, Zamość 1984. J. Górak, Regionalne formy architektury drewnianej Lubelszczyzny na tle zagadnień osadniczych, Zamość 1994. Historia Kościoła, pod red. W. Urban, Opole 1980. M. Kaniewska, Cerkiew w Korczminie- symbol jedności i duchowej mocy, Spotkania z zabytkami, 5/2005. M. Kaniewska, Losy cerkwi pogranicza polsko – ukraińskiego, [w:] Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko – ukraińskiego na Lubelszczyźnie, Materiały z międzynarodowej konferencji „Sztuka sakralna pogranicza”, Lublin 2005, s. 175-195. T. Karabowicz, Tożsamość Cerkwi ukraińskiej, Lublin 2004, s. 56. A. i E. Keczyńscy, Drewniane cerkwie Białostoczyzny, Białystok 1999, s. 18-19. J. Kłoczowski, Unia Brzeska, [w:] „Historia Europy Środkowo-Wschodniej”, pod red, J. Kłoczowskiego, t. 2, Lublin 2000, s. 113-118. W. Kołbuk, Granice i sieć greckokatolickiej diecezji przemyskiej na przełomie XVIII i XIX wieku [w:] „Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa”, t. 3, Przemyśl 1996, s. 101-114. W. Kołbuk, Kościoły wschodnie na ziemiach Rzeczypospolitej 1772-1914, Lublin 1992. W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772, Lublin 1998. M. Kornecki, Cerkiewki drewniane w hrubieszowskiem, Ziemia II, 1957. P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596-1914, Kraków 2003. P. Krasny, Sztuka cerkiewna na ziemiach polskich w XVIII w. Kilka uwag terminologicznych [w:] „Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.” pod red J. Lileyko, Lublin 2000, s. 125-139. M. P. Kruk, „Deisus dawną zwyczajną robotą y malowaniem” - kilka uwag na marginesie inwentarzy cerkiewnych, [w:] „Ars Graeca- Ars Latina”, s. 107-131, 222. J. Kurek, O genezie bryły cerkiewnej... [w:] „Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej”, Łańcut 1999, s. 274. H. Landecka, Sztuka sakralna pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie, [w:] „Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie”. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Sztuka Sakralna Pogranicza” 13-15.10.2005, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin 2005, s. 124-125. M. Melnyk, Łacińskie tradycje w Kościele greckokatolickim. Historia i teraźniejszość. Źródło: www. free.of.pl/m/maxwm/index.html, stan z kwietnia 2007. M. i A. Michniewscy, M. Duda, Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja. Przewodnik, Pruszków 2003, s. 47-55. J. Niedźwiedź, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2003. P. Nowakowski, Brama, przedsionek nieba- idea świątyni w obrządku wschodnim, Liturgia Sacra, 1999, nr 1, s. 87-90. R. Reinfuss, Ze studiów nad kulturą ludową Łemkowszczyzny po obu stronach Karpat, "Polska Sztuka Ludowa", 20: 1966, nr 1, s. 3-22. A. Saładiak, Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce, Warszawa 1993. B. Seniuk, Cerkwie w regionie lubelskim, [w:] „Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku”, Rzeszów 1997 M. Serafinowicz, Translokacja i realizacja konserwatorska, [w:] „Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko – ukraińskiego na Lubelszczyźnie, Materiały z międzynarodowej konferencji „Sztuka sakralna pogranicza”, Lublin 2005, s. 211-219 W. A. Serczyk, Ojczyzna upartych niepogód. Stawanie się kresowego labiryntu. [w:] „ Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku” Rzeszów 1997, s. 21-40. W. Sobocki, Drewniane cerkwie z sobotami na przykładzie zabytków w Uluczu, Radrużu i Chotyńcu, praca magisterska napisana w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK pod kierunkiem dra J. Tajchmana, mpis, Toruń 1989. T. Spiss, Wykaz drewnianych kościołów i cerkwi Galicyi, Lwów 1912. S. Stępień, W poszukiwaniu tożsamości obrządkowej. Bizantynizacja a latynizacja Kościoła Greckokatolickiego w XVIII w., [w:] „Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa.”, t. 5, Przemyśl 2000. Źródło: www.pwin.c-net.pl (w zakładce oferta wydawnicza). M. Spoliga, Z problematyki typologii budowli sakralnych na terytorium północno-wschodniej Słowacji, [w:] „Łemkowie w historii i kulturze Karpat”, Sanok 1994, s. 115-126. F. Strzalko, Drewniane kościoły a cerkwie w Polsce i na ziemiach ościennych, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1987, nr 3/4, s. 301-333. P. Sygowski, Greckokatolicka drewniana św. Bazylego Wielkiego w Bełżcu, pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, [w:] „Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej”, Łańcut 1999, s. 293-334. P. Sygowski, Zagadki cerkwi w Hrebennem- uwagi do problematyki badawczej kultury religijnej kręgu Kościoła Wschodniego diecezji chełmskiej [w:] „Kościoły Wschodnie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku”, pod red. A. Gil, Lublin 2005. Z. Szanter, Ruskie i mołdawskie wzory architektury cerkiewnej – ich wpływ na obszar północnego odcinka łuku Karpat, [w:] „Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej”, Łańcut 1999, s. 209. S. Udziela, Ziemia łemkowska przed półwieczem, Lwów 1934. W. Urban (red.), Historia Kościoła, Opole 1980 L. Uspienski, Symbolika cerkwi, Białystok 2000, s. 8-9. E. Zawałeń, Cerkiew z Tarnoszyna na tle rozwoju architektury cerkiewnej XVIII wieku, [w:] „Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko – ukraińskiego na Lubelszczyźnie, Materiały z międzynarodowej konferencji „Sztuka sakralna pogranicza”, Lublin 2005, s. 146-149. E. Zawałeń, Cerkwie z kopułą brogową nad nawą w rejonie północnego Nadsania i ich problematyka konserwatorska, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. J. Tajchmana, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, mpis, Toruń 1992 ------------------ za: Katarzyna Warmińska, Dziewiętnastowieczne byłe świątynie greckokatolickie z Chłopiatyna, Lisek, Dłużniowa i Budynina jako przykłady trójkopułowych cerkwi drewnianych z południowo – wschodniej części województwa lubelskiego oraz ich problematyka konserwatorska, Toruń 2007, -- za: http://grekokatolicyzm.dl.interia.pl/www/dziewietnastowieczne_cerkwie_grekat.html - dostęp: 27.12.2012 r.
Migawki z Polski - i - z - Torunia - Katarzyna Czaykowska --- UMIEŚĆ [wyłączone] - http://www.youtube.com/watch?v=n0cBL6zyUM4&feature=share&list=ULn0cBL6zyUM4 --- za: http://www.youtube.com/watch?v=n0cBL6zyUM4&feature=BFa&list=ULnYvkn1B6Qng --------------- Opublikowane w dniu 2 paź 2012 przez użytkownika Katarzyna Czaykowska ------------------- Opis jest niedostępny. ---- Wykonawca: Münchner Symphoniker, Alexander von Pitamic, Peter Lang --- Kup: Kup utwór „Pianoconcerto No. 5 Imperatore in Mi Bem. Magg. Op.73, Rondo: Allegro” w: eMusic - i - z - Torunia
The MENNONITE-POLISH FRIENDSHIP ASSOCIATION - NEWSLETTER - December 2011 --- za: http://www.calmenno.org/mpfa/news1112.pdf - AUTOR: Peter J. Klassen 1838 S. Bundy Fresno, CA 93727 Phone: 559-255-6335; peterk@mail.fresnostate.edu Mennonicko-Polski - NEWSLETTER December 2011
NA FB -- Wojciech Rozwadowski udostępnił(a) link dzięki użytkownikowi Muzeum Arkadego Fiedlera. Wczoraj -- http://www.fiedler.pl/?%2C214 Niezwykła wystawa „Dywizjon 303” w Narodowym Banku Polskim - Muzeum - Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera www.fiedler.pl Muzeum Muzeum - Pracownia Literacka Arkadego Fiedleratę niezwykłą wystawę można obejrzeć (do połowy kwietnia br.) w Narodowym Banku Polskim w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 12. Ekspozycję wzbogaciły cenne eksponaty z okresu wojny wypożyczone przez kolekcjonera historycznych pamiątek pana Dale’a Tylora z Poznania.
Wystawa Archiwum Państwowego m.st. Warszawy: ARCHIWUM PAŃSTWOWE M.ST. WARSZAWY ZAPRASZA NA WYSTAWĘ WIRTUALNĄ POŚWIĘCONĄ 30. ROCZNICY POWSTANIA „SOLIDARNOŚCI” PT. ... DROGA DO "SOLIDARNOŚCI" ... ... WYSTAWA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH PREZENTOWANYCH NA WYSTAWIE „NIE PO DRODZE NAM Z PRZECIWNIKAMI SOCJALIZMU”, POCHODZĄCYCH Z ZASOBU ARCHIWUM AKT NOWYCH, ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO M.ST. WARSZAWY, ODDZIAŁU W ŁOWICZU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO M.ST. WARSZAWY ORAZ NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO. ... · Od czego się zaczęło? · Propaganda sukcesu — czas przełomu · Początek końca * * z archiwaliami tworzącymi daną grupę tematyczną można zapoznać się „klikając” na tytuły umieszczone powyżej. ... Autorzy: Wybór dokumentów i tekstów: Danuta Kamińska, Violetta Urbaniak, Marek Wojtylak Scenariusz, teksty: Violetta Urbaniak Realizacja strony internetowej: Justyna Bardoga ---za: http://warszawa.ap.gov.pl/droga_do_solidarnosci/solidarnosc.html Archiwum Państwowe m.st. Warszawy
[Książka] Elbląg oraz Malbork, Gdańsk, Frombork - Nowożytne naczynia fajansowe docenione - [Publikacja: "Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu" - 2011-08-23]- Ukazało się pierwsze w Polsce tak obszerne opracowanie dotyczące lokalnych, pomorskich wytworów fajansowych. Albumowa publikacja "Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu" autorstwa dr. Mirosława Marcinkowskiego prezentuje wyroby odnalezione podczas badań archeologicznych... Książka dr. Marcinkowskiego to jego doktorat obroniony w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, traktujący właśnie o fajansie z wykopalisk w Elblągu. Program badawczy Starego Miasta rozpoczął się w 1980 roku. Wszystkie zabytki z dotychczasowych wykopalisk trafiły szczęśliwie w jedno miejsce - do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, którego jednym z pracowników jest dr Marcinkowski. Dotychczas nikt nie przeanalizował tysięcy fragmentów fajansu pomorskiego. Mieszczanie z Elbląga korzystali z naczyń tego typu od końca XVII do połowy XIX wieku.... Okazało się, że na sposób dekoracji wielki wpływ miały naczynia importowane z terenów holenderskich. Autor porównał również znalezione w Elblągu naczynia tego typu do tych z Malborka, Gdańska i Fromborka... Do książki dołączono płytę CD, na której znajduje się aneks prezentujący między innymi analizy mikrochemiczne, spektrograficzne próbek ceramiki oraz katalog, na który składa się ponad 250 naczyń... Książka ukazała się nakładem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, dzięki wsparciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezydenta Miasta Elbląga. PAP - Nauka w Polsce szz/ agt/bsz ---za: http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=ksiazka&dep=384142&data=&lang=PL&_CheckSum=-1451069336 Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu

Strony