Wszystkie linki

Wolontariusze znów poszukiwani! Terminy naszych nowych obozów wolontariackich: 28-30 kwietnia, Biały Bór k. Grudziądza- pod skrzydłami stowarzyszenia „Q-przyszłości” z Wałdowa Szlacheckiego mamy zamiar wyciąć i wykopać samosiewy bzu na tamtejszym cmentarzu olęderskim oraz oczyścić kamienie nagrobne z mchów i porostów. W drugiej połowie roku rozpoczniemy akcję edukacyjną i zabezpieczanie nagrobków. Mamy zamiar aplikować o środki na ten projekt do Fundacji Kronenberga lub Fundacji Wspomagania Wsi. Poszukujemy 6-8 osób, które zechciałyby pracować na stałe przez ten czas. Zapewniamy nocleg (trzeba zabrać śpiwór i karimatę, nocować będziemy w prywatnym domu na podłodze), narzędzia do pracy, miłe towarzystwo, zaświadczenie o udziale w projekcie. Zrzucamy się na wyżywienie. Poszukujemy osób chętnych do wykonania dokumentacji dla WUOZ. 1-3 maja- Łęg-Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo- we współpracy z lokalnymi działaczami, nadleśnictwem oraz Szkołą Podstawową w Osieku nad Wisłą mamy zamiar oczyścić z samosiewów cmentarz olęderski na Łęgu, postawić nowy krzyż w centrum oraz pozyskać środki na konserwację piaskowcowych i cementowych nagrobków. Nocleg najprawdopodobniej w Szkole Podstawowej w Osieku, żywienie składkowe, zapewniamy sprzęt do pracy i spotkania z ciekawymi ludźmi. W programie zwiedzanie galerii Michała Kokota oraz Osieckiej Izby Regionalnej. Poszukujemy osób chętnych do wykonania dokumentacji dla WUOZ. Początek lipca 2011- poszukujemy wolontariuszy do kładzenia strzechy na chałupie z końca XVIII wieku znajdującej się we Włęczu, gmina Czernikowo. Poszukujemy osób odpowiedzialnych i ostrożnych. Zapewniamy miłe towarzystwo, dowóz z Osieka nad Wisłą, sprzęt do pracy. Należy nastawić się na piękne widoki w totalnej głuszy. Kontakt: projekttaktrzeba@wp.pl By uzyskać informacje na temat cmentarza w Białym Borze, najlepiej pisać do p. Aleksandry Nowickiej: olanowicka@onet.pl By uzyskać informacje na temat cmentarza w Łęgu należy pisać do p. Jacka Melerskiego: Jacek.Melerski@onet.eu Coś się kończy, coś się zaczyna Projekt renowacji cmentarzy ewangelickich w Gminie Czernikowo 'Tak trzeba' zakończył się wraz z odnowieniem cmentarza na Włęczu oraz rozliczeniem grantu przyznanego z Fundacji Wspomagania Wsi. Jednak akcja nadal trwa! Szukamy cmentarzy, które wymagają natychmiastowej pomocy oraz osób, które jako "miejscowe" byłyby w stanie podjąć się części koordynacji działań. Służymy sprzętem, wsparciem medialnym, merytorycznym, wolnym czasem i skromnymi zasobami ludzkimi. Z drugiej strony nadal kończymy pewne sprawy w Gminie Czernikowo, stawiamy tablice informacyjne, opracowujemy inskrypcje, dokumentacje i udostępniamy je w internecie. Co jakiś czas wracamy na "nasze cmentarze"........ INNE za http://historia.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1754:qcmentarze-ewangelickie-na-ziemi-lubuskiejq-sprawozdanie-z-otwarcia-wystawy&catid=107:reportae&Itemid=536 "Cmentarze ewangelickie na Ziemi Lubuskiej" - sprawozdanie z otwarcia wystawy środa, 16 lutego 2011 .... wykład „Miejsca niepamięci – cmentarze ewangelickie w Polsce po 1945” wygłosiła doktoranta z Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu Anna Zglińska. .... Następnym etapem spotkania był wykład Anny Zglińskiej, doktorantki w Zakładzie Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zatytułowany „Miejsca niepamięci – cmentarze ewangelickie w Polsce po 1945 r.” Młoda historyk omówiła m.in. problem dewastacji cmentarzy przed II wojną światową oraz rolę państwa w tym procederze po 1945 r. W swoim wystąpieniu zwróciła również uwagę na stereotypizację pojęcia cmentarzy ewangelickich jako miejsca pochówku wyłącznie Niemców, co po II wojnie światowej miało w znacznym stopniu przyczynić się do ich zniszczenia i zapomnienia. Ważnym fragmentem wystąpienia mgr Anny Zglińskiej było omówienie współczesnych projektów, które za cel stawiają rewitalizacje cmentarzy ewangelickich. Referentka skupiła się przede wszystkim na projektach renowacji nekropolii mennonickich na Żuławach przez gminy Cedry Wielkie i Nowy Dwór Gdański oraz projekcie „Tak trzeba”, którego jest pomysłodawczynią i głównym koordynatorem. Szczególnie ta druga akcja, jak pokazały późniejsze rozmowy, wzbudziła zainteresowanie ze strony słuchaczy..... Otwarcie wystawy „Cmentarze ewangelickie na Ziemi Lubuskiej” w Muzeum w Międzyrzeczu trzeba uznać za duży sukces zarówno dyrektora tej placówki Andrzeja Kirmiela oraz jej pracowników, którzy czuwali nad przebiegiem całego przedsięwzięcia. Duża liczba uczestników pokazała, że w niewielkich miastach istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju atrakcje, a ich mieszkańcy żywo biorą udział w dyskusjach na temat przeszłości swojej „małej ojczyzny”. Osobiście mam nadzieje, że jeszcze nie raz będzie mi dane wybrać się do Muzeum w Międzyrzeczu. Szczególnie, że posiada on bardzo wiele interesujących zbiorów m.in. jedną z największych w Polsce kolekcję portretów trumiennych z okresu staropolskiego. Zaś zamek na wyspie nadaje muzeum niepowtarzalny klimat. TAK TRZEBA Anna Zglinska
Tutivillus i inni, Katarzyna Czaykowska, Gdańszczanka…, Sama o sobie :-) 26 Sierpień 2009 Autor: Czaykowska Jestem Zbieram Tropię Kocham Te cztery słowa charakteryzują moje życie zawodowe. Mnie. Jestem… przewodnikiem turystycznym. I jako taki – mam dość szerokie uprawnienia – bo i na Gdańsk-Sopot-Gdynię, i Toruń, i dwa województwa: Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie ( i wbrew wszelkim zasadom – piszę to z dużej litery – z Miłości i Fascynacji dla obu), i Zamek w Malborku, i Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Jestem też pilotem wycieczek. Mam uprawnienia Instruktora Przewodnictwa PTTK, szkolę przyszłych przewodników. Jestem także egzaminatorem państwowym. Zbieram… cegły. Cegły gotyckie zazwyczaj, bo specjalizuję się w czasach Prus tak Krzyżackich jak i Królewskich. Zbieram cegły – bo potrafią opowiedzieć historię i sprawić, by mury odsłoniły tajemnice. Tropię… Tutivillusa, co nie jest najłatwiejszym zadaniem, ale gwarantuje przygodę. O Tutivillusie – piszę w innym miejscu. Kocham… to co robię. Poświęcając się przewodnictwu, zyskałam przywilej wstawania do pracy z przyjemnością. Prócz tego szkolę nowych przewodników, uczę czytać mury, obrazy i symbole, oprowadzam po miejscach serdecznych… Prowadzę “dochodzenia” rodzinne, genealogiczne, trochę piszę, trochę też maluję, i niemal “nałogowo” robię zdjęcia. A prywatnie? Hm… prywatnie jestem szczęśliwą osobą. Gdańszczanka… Tutivillus Katarzyna Czaykowska
Żuławski Park Historyczny Historia obiektu Serownia na parceli Rossgarten 17, czyli przy obecnej ulicy Kopernika 17, istniała od 1890 roku. Wcześniej, w tym miejscu znajdowały się stajnie pierwszej nowodworskiej poczty. Pierwszym dzierżawcą był Leonhard Krieg, od 1874 roku posiadający już mleczarnię w Myszewie (Groß Mausdorf). Rodzina Krieg przyjechała do Prus ze Szwajcarii w poszukiwaniu miejsca do lepszego życia. Od początku produkowano w ówczesnym Tiegenhof (dzisiejszym Nowym Dworze Gdańskim) sery typu szwajcarskiego (ementaler) i tylżyckiego. W 1892 roku w odkupionych budynkach powstała wzorcowa mleczarnia i serownia z nowoczesnym na owe czasy, pierwszym w tej części Europy, systemem chłodniczym. W 1902 roku, po wielkim pożarze, przedsięwzięcie znacznie rozbudowano. Z tego roku pochodzi główny budynek, o czym świadczy data na elewacji frontowej. Na jego szczycie znajduje się metalowa chorągiewka z inicjałami właściciela – LK. W tym czasie firma posiadała lub dzierżawiła mleczarnie w Marzęcinie (Jungfer), Orlińcu (Neulanghorst), Kmiecinie (Fürstenau) i Szkarpawie (Scharpau). W latach 1912–1914 wszystkie przedsiębiorstwa Kriega przerabiały łącznie w sezonie letnim blisko 50000 litrów mleka dziennie. W tuczarniach, m.in. w Orłowie (Orlofferfelde) i Kmiecinie (Fürstenau), hodowano 6000 świń. Zatrudniano 60 osób. W okresie Wolnego Miasta Gdańska produkcja ze względu na zmianę rynków zbytu i granic celnych uległa zmianie. W 1924 roku zaczęto produkować sery topione, co stanowiło wówczas nowość na rynku. W 1929 roku w skład firmy weszła mleczarnia w Kępinach Małych (Zeyersvorderkampen), a w 1931 w Żelichowie-Cyganku (Tiegenhagen). Pod koniec lat 30. dwudziestego wieku przedsiębiorstwo przerabiało latem do 17000 litrów mleka dziennie. Hodowano 1500 sztuk trzody chlewnej. Łączne zatrudnienie wynosiło 40 osób. W Wolnym Mieście Gdańsku znaczna większość mleczarni należała do Szwajcarów. W czasie II wojny światowej ich przedsiębiorstwa zostały upaństwowione. Po jej zakończeniu za znacjonalizowane i pozostawione mienie rodzina Krieg otrzymała odszkodowanie. Zabudowania mleczarni tuż po wojnie stanowiły magazyn łupów armii radzieckiej. Później, do lat 80. XX wieku, była tu baza Spółdzielni Transportu Wiejskiego i magazyny Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. 23 lutego 1993 roku grupa inicjatywna skupiona w Klubie Nowodworskim, przy aprobacie i wsparciu ówczesnych władz samorządowych, postanowiła o założeniu Muzeum Żuławskiego. Jego uroczystego otwarcia dokonano 11 czerwca 1994 roku. W 2009 roku gmina Nowy Dwór Gdański rozpoczęła kompleksową przebudowę obiektu w części wpisanej do rejestru zabytków powołując do życia z dniem 1 maja 2011 roku Żuławski Park Historyczny. (część historyczną opracował Grzegorz Gola) Zobacz galerię ...... Roboty budowlane w skrócie Przebudowa Żuławskiego Parku Historycznego rozpoczęła się od prac rozbiórkowych, w skład których wchodziło wyburzenie ścian działowych, częściowa rozbiórka ścian zewnętrznych, rozbiórka posadzek i stropów więźby dachowej. Całość tych prac trwała trzy miesiące. Następnie wykonane zostały instalacje kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, wentylacyjna, elektryczna, teletechniczna oraz ogrzewania podłogowego elektrycznego. W dalszej kolejności wyremontowano dach oraz wykonano obróbkę blacharską. W ramach projektu odtworzone zostały otwory okienne i drzwiowe pod kątem historycznym, a następnie dokonano wymieniony stolarki okiennej i drzwiowej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej. Budynek został także dostosowany do użytku dla osób niepełnosprawnych. W tym celu dostosowano sanitariaty oraz wykonano platformy przychodowe dla osób niepełnosprawnych. Cały budynek został podświetlony od spodu, aby jeszcze lepiej podkreślać jego walory i przyciągać wzrok turystów zwiedzających nasze miasto. Dokoła odrestaurowanego budynku wykonano nowe drogi, chodniki i parking. Na koniec odtworzono bramę wjazdową wraz ze słupkami i cokołem oraz wykonano konserwację iglicy jako elementów historycznych. W ramach projektu budynek podzielony został na trzy części: sale muzealno-ekspozycyjne rozmieszczone na 3 poziomach, sala seminaryjna z aneksem cateringowym, pomieszczenia warsztatowe na 2 poziomach. Prace na obiekcie trwały od marca do grudnia 2010r. W styczniu 2011 r. miał miejsce odbiór inwestycji. Żuławski Park Historyczny Nowy Dwór Gdański ul. Kopernika 17 tel. 55 2475733 kom. 518 350563 biuro@zph.org.pl biuro@klubnowodworski.pl Żuławski Park Historyczny
Dlaczego Żuławy? Bo są..! I to właściwie mogłoby starczyć za wstęp i motto niniejszej strony. Strony o ziemi wydartej naturze. O ziemi z jednej strony żyznej i płodnej, z drugiej zaś niezwykle trudnej i wymagającej. O ziemi w wyjątkowo dużym stopniu przekształconej przez człowieka, a mimo to pięknej. Stronę tę tworzę, nie po to, by odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące Żuław, ponieważ życia by nie starczyło. Za pośrednictwem tej strony chcę choć trochę przybliżyć Ci tę piękną krainę, jej historię i zabytki. Przede wszystkim zaś chcę podzielić się z Tobą moimi Żuławami. Nie tylko tym, czym są, jak wyglądają i jak powstały Żuławy, lecz również tym czym są dla mnie, jak ja je widzę i jak je odkrywam. Fotografie na stronie są mojego autorstwa za wyjątkiem zdjęć archiwalnych, w podpisie których wymieniłem autora, bądź źródło. Teksty natomiast są pisane na podstawie wielu źródeł książkowych [bibliografia], a także własnej wiedzy nabytej w wyniku uważnego i częstego kontaktu z Żuławami i ludźmi, którzy kochają je tak jak ja. Zapraszam serdecznie na wędrówkę po delcie Wisły - najmłodszym w Polsce skrawku lądu, będącym dziełem morza, rzeki, wiatru i człowieka. Zapraszam na wędrówkę wirtualną w nadziei, że zachęci Cię ona do odwiedzenia tej krainy na żywo. kontakt: [uwagi, sugestie, zakup zdjęć] → Paweł Buczkowski http://www.zulawy.info/
AKTUALIZACJA - 4.09.2013: http://wiewiorkiblog.pl/ OGONKI - WieWiórki Manuskrypty - np. Haga, mediaevalia, Vermont, Room, Zdjęcia: Marburg, Norymberga, Kodeksy - np. Banderia Prutenorum, Bardzo Bogate Godzinki Księcia: Duc de Berry, m. in. --- za: http://www.christusrex.org/www2/berry/f137r.html Archiwa - np. Berlin-Dahlem: http://www.gsta.spk-berlin.de/ Genealogia, Albrecht Du"rer - rękopis, Alchemia, Muzea, Biblioteki Die Martin-Opitz-Bibliothek - http://www.martin-opitz-bibliothek.de/de/publikationen/neu -- ---np. Henneberger, Kaspar: Erclerung der preussischen grössern Landtaffel oder Wappen : mit leicht erfindung aller Stedte, Schlösser... Königsperg: Osterberger, 1595. - 492, 29 S. : Ill., CD-ROM - Herne 2006 (Schutzgebühr: 10,-- €) ---Hartknoch, Christoph: Alt- und neues Preussen oder Preussischer Historien zwey Theile / Elektronische Ressource... Franckfurt [u.a.]: Hallervorden, 1684, CD-ROM - Herne 2005 (Schutzgebühr: 20,-- €) Kontakt: Anschrift Martin-Opitz-Bibliothek Berliner Platz 5 44623 Herne Tel. (02323)16 2805 Fax (02323)16 2609 Herder-Institut Marburg www.uni-marburg.de/herder-institut --- za: http://www.martin-opitz-bibliothek.de/de/links/bibliotheken_deutschland -------------- za: http://www.wiewiorki-blog.pl/ogonki/ - aktualizacja: 18.03.2011 WieWiórki
Dobry Katalog osadnictwa holenderskiego w Polsce [UWAGA: Artykuły aktualizowane częściej niż to wskazują dane na stronie głównej] SPIS TREŚCI: Wprowadzenie Osadnictwo holenderskie w Polsce Osadnictwo holenderskie wg ziem Małopolska Mazowsze Pomorze Gdańskie Żuławy Nizina Sartowicko-Nowska Ziemia Kwidzyńska Ziemia Walichnowska Ziemia Łęczycka Ziemia Sieradzka Ziemia Wieluńska Katalog obiektów Mazowsze Ziemia Łęczycka Żuławy Nizina Sartowicko-Nowska Ziemia Kwidzyńska Ziemia Walichnowska Ziemia Sieradzka Ziemia Wieluńska Konferencja 2001 [w TORUNIU] DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA ZBORU MENONICKIEGO 2009 Podziękowania Nota prawna Kontakt >W opracowaniu: Pomorze Zachodnie Warmia Mazury Suwalszczyzna Podlasie Polesie Ziemia Chełmińska Ziemia Dobrzyńska Kujawy Wielkopolska Ziemia Lubuska Łużyce Śląsk Lubelszczyzna Ziemia Chełmska Ziemia Przemyska Ziemia Sanocka Katalog osadnictwa holenderskiego w Polsce
Peter James Klassen JHU Press, 2009 - 260 At a time when religious conflicts and persecution plagued early modern Europe, Poland and Prussia were havens for Mennonites and other religious minorities. Noted Anabaptist scholar Peter J. Klassen examines this extraordinary example of religious tolerance. Through extensive archival research in Poland, Germany, and the Netherlands, Klassen unearths rich material that has rarely, if ever, been studied previously. He demonstrates how the interaction of religious, political, and economic factors created a situation in Poland and Prussia that permitted a diversity of religious beliefs and practices. Mennonites in Early Modern Poland and Prussia focuses on the large Mennonite community in these countries. Klassen reveals how the Anabaptist groups were treated and explores whether the uncommon religious freedom they enjoyed gave rise to a flourishing of their faith or a falling away from its central tenets. Early modern Poland and Prussia are virtually ignored in most studies of the Reformation. Klassen brings them to light and life by focusing on an unusual oasis of tolerance in the midst of a Europe convulsed by the wars of religion. Okładka
Peter J. Klassen, Mennonites in Early Modern Poland and Prussia, [Overview]: At a time when religious conflicts and persecution plagued early modern Europe, Poland and Prussia were havens for Mennonites and other religious minorities. Noted Anabaptist scholar Peter J. Klassen examines this extraordinary example of religious tolerance. Through extensive archival research in Poland, Germany, and the Netherlands, Klassen unearths rich material that has rarely, if ever, been studied previously. He demonstrates how the interaction of religious, political, and economic factors created a situation in Poland and Prussia that permitted a diversity of religious beliefs and practices. Mennonites in Early Modern Poland and Prussia focuses on the large Mennonite community in these countries. Klassen reveals how the Anabaptist groups were treated and explores whether the uncommon religious freedom they enjoyed gave rise to a flourishing of their faith or a falling away from its central tenets. Early modern Poland and Prussia are virtually ignored in most studies of the Reformation. Klassen brings them to light and life by focusing on an unusual oasis of tolerance in the midst of a Europe convulsed by the wars of religion. [Details]: Pub. Date: April 2009 Publisher: Johns Hopkins University Press Format: Hardcover , 280pp Series: Young Center Books in Anabaptist and Pietist Studies ISBN-13: 9780801891137 ISBN: 0801891132 -za: http://www.barnesandnoble.com/w/mennonites-in-early-modern-poland-and-prussia-peter-j-klassen/1102888207 UZUPEŁNIENIA: - [OBSZERNE OMÓWIENIE w j. angielskim WYMIENIONEJ POZYCJI:] -za: http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=7749696&jid=CHH&volumeId=79&issueId=02&aid=7749688 - [INNE POZYCJE TEGOŻ AUTORA w j. angielskim:] - [MIĘDZY INNYMI:] Europe in the Reformation [Paperback] Peter J. Klassen (Author) - [POR: http://www.amazon.com/Europe-Reformation-Peter-J-Klassen/dp/0132921367 ] -za: http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Peter%20J.%20Klassen - John P. Klassen and the Beginnings of the Art Legacy at Bluffton University by Paul Klassen ( Emeritus professor of social work at Bluffton University ) [WSTĘP:] From 1924 until the late 1950s, John P. Klassen was the sole embodiment of the art department at Mennonite-affiliated Bluffton College-today Bluffton University. He was the origin of the legacy of visual arts at Bluffton. -za: http://www.bethelks.edu/mennonitelife/2008spring/klassen.php - History of Superb Church PDF Print Article Index History of Superb Mennonite The First Families in Luseland Life in the 1930s A Church is Built Superb Groups Transition from German to English Superb Pastors All Pages Page 1 of 7 The history of the Superb Mennonite Church was compiled and authored by Elsbeth Bergen and Helen Olfert, and edited by Angela Martens The First Families of Superb One hundred and thirty miles west of Saskatoon Saskatchewan, on a spur line of the C.P.R. that runs south west of Kerrobert SK., lay the little hamlet of Superb. Here in 1927 - 1928, ten Mennonite families, all immigrants from Russia during the exodus of German families, took up land through the Mennonite Board of Colonization. The first family came on Jan. 5th, 1927. They were: Rev. Peter J. Klassen, his wife, and six children, (four children came later). -za: http://www.superbmennonite.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=54 Mennonites in Early Modern Poland and Prussia
panoramiczne, filmowe ujęcia Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie Bazylika Grobu Świętego
W niej zwłaszcza Encyklopedia technik organizatorskich. Oprócz niej sporo artykułów, moja telewizja i kilka innych atrakcji. Zapraszam. Strona główna

Strony